Vind mij leuk!

Communicatiemens Luk Balcer, online ook bekend als @nozzlechief, schreef een naslagwerk voor lokale politici. Het kleinood is getiteld ‘Vind mij leuk!’ en telt een 40-tal pagina’s, waardoor de term ‘naslagwerk’ misschien wat overroepen is. Maar omdat de inhoud van dit boek de vorm overtreft, zullen we daar zeker niet over vallen.

Doel van het boek is lokale politici bewust maken van het gebruik van sociale media tijdens hun campagne. Het is echter niet de bedoeling geweest een praktische gids en how-to neer te pennen. Veel meer is het Balcer’s bedoeling om politici te laten nadenken over een strategie, doelstellingen en online conversaties in het kader van hun komende campagne.

Toen ik bij de vorige verkiezingsstrijd een Facebookvriendschapsverzoek kreeg van een Kortrijks politicus was dat ongepast. Ik kende de kerel niet en had ook geen belang hem toegang te geven in mijn ‘online privéleven’, al lijkt dat een contradictio in terminis. Enkele privé-berichten heen en weer, leerden mij dat de politicus bezig was met zijn online campagne en daardoor dacht dat ik wel vriendjes wou worden. Fout.

Net om deze fouten gaat het in ‘Vind mij leuk!’: bezint eer ge begint. Zoek een strategie, zet daarvoor verschillende kanalen in en meet achteraf wat de waarde van uw conversaties is geweest. Gedraag je ook online en zie de sociale media als een groot café, daar val je ook niet binnen met de deur om luid over jezelf te praten: ga conversaties aan, respecteer meningen, formuleer oplossingen en verberg je niet achter populistische, holle leuzes.

Ik ben er zeker van dat vele lokale politici nadenken over hoe ze hun online campagne moeten aanpakken. Sommigen zijn er misschien vol goeie moed (en de hulp van het nerdy neefje) al aan begonnen en lopen nu wat verloren. Andere horen misschien de klok maar weten nog niet waar de klepel hangt. Eén tip aan al deze dames en heren: zorg dat je dit boekje te pakken krijgt. Het zet je alvast op de juiste weg! En dat an sich is een mooi begin.

Meer info op www.vindmijleuk.be