Copy en keuzes

Dat copy schrijven in een vreemde taal geen sinecure is, behoeft geen verdere uitleg. Wat doe je dan? Je speelt met wat beelden en een idee. Je haalt even de mosterd bij Abraham en vindt vooral het warm water niet opnieuw uit. Ook spreek je wat Franstaligen aan en laat hen ook hun zegje doen. Dit geheel roer je door elkaar en je zorgt ervoor dat het allemaal een beetje bij het basisidee blijft.

Dit is het resultaat:

La force

d’une multinationale

alliée à la flexibilité

d’une société familiale.

Rejoignez

les leaders du bowling

sportif et loisir.

Uiteraard zijn we niet direct tevreden en lijkt de eerste versie ons een beetje te braaf en vooral ook te weinig poëtisch. Ja, we houden van poëzie. Daarom doen we nog eens de schrijfoefening opnieuw. Nog minder evident, maar eveneens halen we weer wat mosterd bij Abraham. Zolang die lieve ziel er heeft, moeten we er van profiteren! Resultaat nummer twee:

La force du multinational.

La proximité du société.

Profitez

de la puissance

bowling

avec ceux

qui ont

creé le sport.

Het geheel wordt op het beeld geplaatst en beide alternatieven worden aangeboden aan diegene die de eindbeslissing neemt. Definitieve keuze werd nummer 1. Echt warm werd ik er niet van, maar misschien ben ik dan ook te weinig Frans. Het moet gezegd worden: copy in een andere taal, voor een ‘vreemde’ markt. Het is geen sinecure.

Gelukkig hebben we die Abraham nog!