Social bowling

I work in a bowling company. We install bowlings, we sell bowling balls. Simple as that.

Being a marketeer,  I introduced social media as an extra dimension in our communication a while back. Since then I notice that the discussion on the pro’s and con’s of these social media in our company is really open. Every week a new colleague joins Twitter, not always participating in an active way, but more discovering the possibilities (and probably peeking what I am doing).

We even keep in touch with our partners on these networks who also start to discover the benefits of being a conversation-driven company. After one of our partners told me how great one type of bowlingball must be after reading our tweets, I was surprised. This person had no real personal interest in bowling, yet he started conversating about bowling balls.

Being a partner and all that could be one of the reasons. Being intruiged by our tweets, could be another. Whatever it was: we talked about bowling balls, in a real life conversation.

And that’s the point after all, isn’t it?

Copy en keuzes

Dat copy schrijven in een vreemde taal geen sinecure is, behoeft geen verdere uitleg. Wat doe je dan? Je speelt met wat beelden en een idee. Je haalt even de mosterd bij Abraham en vindt vooral het warm water niet opnieuw uit. Ook spreek je wat Franstaligen aan en laat hen ook hun zegje doen. Dit geheel roer je door elkaar en je zorgt ervoor dat het allemaal een beetje bij het basisidee blijft.

Dit is het resultaat:

La force

d’une multinationale

alliée à la flexibilité

d’une société familiale.

Rejoignez

les leaders du bowling

sportif et loisir.

Uiteraard zijn we niet direct tevreden en lijkt de eerste versie ons een beetje te braaf en vooral ook te weinig poëtisch. Ja, we houden van poëzie. Daarom doen we nog eens de schrijfoefening opnieuw. Nog minder evident, maar eveneens halen we weer wat mosterd bij Abraham. Zolang die lieve ziel er heeft, moeten we er van profiteren! Resultaat nummer twee:

La force du multinational.

La proximité du société.

Profitez

de la puissance

bowling

avec ceux

qui ont

creé le sport.

Het geheel wordt op het beeld geplaatst en beide alternatieven worden aangeboden aan diegene die de eindbeslissing neemt. Definitieve keuze werd nummer 1. Echt warm werd ik er niet van, maar misschien ben ik dan ook te weinig Frans. Het moet gezegd worden: copy in een andere taal, voor een ‘vreemde’ markt. Het is geen sinecure.

Gelukkig hebben we die Abraham nog!